Kompetencer - Semester 2

Design og Visualisering

Læring


Kompetence niveau: 5 ud af 6.

Illustrator

Jeg har sikkert forbedret mine kundskaber i Illustrator i dette semester, fordi jeg brugte dette program mest ofte, når jeg designede visuelle identiteter: logoer, forskellige visuelle elementer til hjemmesider, bannere, plakater, osv. Selv når jeg arbejdede i andre programmer som InDesign, skabte jeg først nogle elementer i Illustrator og dels i Photoshop og så placerede dem i andre programmer.

Til højre kan der ses flere nye eksempler på hvad jeg lavede med Illustrator i dette semester.Kompetence niveau: 3 ud af 6.

InDesign

I det 2. semester lærte vi at bruge InDesign for at lave layout og design til en e-magazine, eller e-zine, som kan ses i den 2. projekt for dette semester. Blandt andet arbejdede jeg med tekst placering og styling, samt med at indsætte og tilpasse billeder til forskellige design brug. Vi har også lært om hvordan man kan publicere online filer lavet i InDesign mha. EPub.

Blandt andet fik vi at lære flere funktioner vi kunne bruge til at lave pænne rapporter, fx det at lave en template. Jeg brugte denne program for at skrive nogle af rapporterne.Kompetence niveau: 3 ud af 6.

Service Design

Vores 3. projekt i dette semester handlede om at designe flere multimedieløsninger til National Museet ud fra en problemstilling inden for Service Design. Service Design er et nyt område i design, hvor man skaber velgennemtænkte erfaringer mha. kombination af materialle og immaterialle medier for at forbedre brugernes oplevelse af en service.

Under projektforløbet lærte vi at anvende en metode udviklet af en af vores undervisere Ian Wisler-Poulsen - NABC-metode. N står får Need (behov), A står for Approach (tilgang), B står for Benefit (gavn) og C står for Competing approach (konkurrerende tilgang). Kundernes behov er altid i center for enhver designløsning. Derfor er det vigtigt at analysere kundernes profiler ordentligt før man går i gang med at skabe en designløsning. Desuden skal man tage hensyn til kundernes geo-demografiske data, deres arbejde, preferencer, hobbies, osv.

Der findes mange forskellige redskaber (Approach) for at udarbejde løsninger til kundernes behov : fx Service Pathway, Service Blueprint, Customer Journeys. Jeg har øvet mig i at udarbejde Customer Journeys mha. Shadowing, hvor man følger langs en kunders sti og prøve at finde problemer ved servicen. Modellen til højre viser en Customer journey, min gruppe har lavet under projekten hos National museet.

Ud fra alle kunderanalyser og modeller, udvikler man en eller flere løsnigner til et service design problem. Man skal også tænker på virksomhedens gavn (Benefit) og konkurrenter (Competing approach), mens man udvikler løsningerne. Konkurrerende tilgang inkluderer bl.a. at man også tage andre muligheder til hensyn i stedet for den eksisterende service. For eksempel, kan man fravælge at besøge et museum og gå i stedet på en café.Koncept udvikling

I dette semester havde jeg flere muligheder for at udvide mine evner inden for koncept udvikling. Det var nemlig en del af hver projekt. Men det 2. projekt, som handlede om at lave en CSR kampagne, inkluderede mest spændende og krævende koncept udvikling proces. Sammen med min gruppe har jeg skrevet en historie omkring vores nye logo ide og inkluderede den som en del af kampagnen på hjemmesiden. Historien beskriver hvordan Irma's logo-karakter Irma-pigen vokser op og udvikler sig til et ansvarligt mennesker, som vil hjælpe de hjemløse (projektens målgruppe). Jeg har også lavet en banner som viser historiens udvikling. Både banner og historien kan ses i Links til højre.

Fleste projekt-rapporter inkluderer også Moodboards, som er en god måde at bygge en koncept på med hjælp af en visuel inspiration. Der er også Irma-kampagnens Moodboard i Links til højre.


Interaktion

Læring


HTML/CSS

Under det 2. semester øvede jeg mig meget i kodning med HTML5 og CSS og lærte flere tricks og muligheder med de sprog. Jeg tror mit niveau i de kundskaber har steget mindst 2 gange. Eksempler kan ses på alle hjemmesider jeg har lavet under semestrets forløb. Der er et par eksempler i Links til højre.DreamWeaver

I det 2. semester brugte jeg DreamWeaver meget for at lave hjemmesider og arbejde med PHP og SQL kode. Bl.a. lærte vi at arbejde med .less filer som bruges til responsive design, når man anvende simplegrid framework. Jeg tror mit faglig niveau med dette program blev bedre.Evaluerings-ikon: Responsive design - niveau 3 ud af 6

Responsive design

Sidste semester lærte vi en primitiv måde at skabe en responsive design på. Men det virker ikke altid effektivt, fordi alle styles skal laves manuelt. Der findes selvfølgelig masse forskellige skrøddersyede frameworks, som er lettere at bruge og hjælper med at spare tid og undgå fejl.

I dette semester lærte vi at bruge en Simplegrid framework fra http://thisisdallas.github.io, hvorfra downloader man an simplegrid.less fil. Filen indeholder allerede en framework baseret på 12-spaltet gitter, hvor brede på forskellige elementers er prædefineret. Bagefter skaber man flere .less filer, hvor css styling til forskellige skærm størrelser bliver udført. I style.less fil konfigurerer man hvilke .less filer skal importeres til en general style.css fil. Winless program hjælper med at kompilere alle styling filer i en style.css fil, som anvendes til alle sider på en hjemmeside.

Jeg har brugt simplegrid-framework på min hjemmeside i den eksamensprojekt. Til højre kan der ses en Simplegrid template.Evaluerings-ikon: SQL & PHP - niveau 2 ud af 6

PHP & SQL

Sidst i det 2. semester gik vi i gang med at arbejde med databaser. I forhold til kodning betød det at vi skulle begynde at bruge PHP. PHP står for Hypertext Preprocessor og SQL står for Query Language. Man bruger de sprog til flere ting: fx for at oprette et forbindelse mellem browseren og database og med at trække data i forskellige kombinationer fra databasen til frontende. I andre ord er PHP og SQL komplecerede stykke kode som gør at man kan se data fra sin lokalle og fjerne databaser på sin hjemmeside.

For eksempel bruges PHP og SQL til hjemmesider med login system, hvor nye brugere publicerer deres oplysninger i hjemmesidens database ved at oprette profiler direkte på hjemmesiden. Man har også brug for database, hvis man har en webshop. SQL er særlig hjælpsom når man vil se forskellige statistiske data fra sin database, fx et tal af kunder som har købt en særlig produkt. Det kan man bruge både til at demonstrere de data på sin hjemmeside, og til at lave statistike beregninger fx under markedsføringsanalyse af sin målgruppes adfærd.

Vi anvendte de kundskaber med PHP og SQL kodning vi havde fået i det 2. semester i vores eksamensprojekt. Linket til højre viser projektens rapport hvor jeg bl.a. beskriver hvordan jeg har skrevet koden til projektens hjemmeside.Database opbygning og dokumentation

Sidst i det 2. semester gik vi i gang med at arbejde med databaser. Først lærte vi at oprette forbindelse med localhost og lave databaser lokalt vha. phpMyAdmin program. Jeg har øvet mig i at oprette databaser og får dem til at fungere på html sider med simpel PHP og SQL kode.

Udovers fik vi introduktion til flere medfølgende datamodelling dokumentation, såsom ER diagrammer, Use Cases, User Stories og beskrivelse af Funktionelle krav. Der var mening at vi lære det mere detaljeret under det næste semester.

Som eksamensprojekt fik vi en opgave at lave en hjemmeside der bruger mindst 1 database. I denne omgang lærte vi kun at lave en simpel non-relational slags database. Så der var muligt at demonstrere kun begranset del af data på en hjemmeside. Min eksamenshjemmeside, som kan ses til højre, viser et oversigt over adskillige gaming videos. Der kan også ses en simpel ER-diagram, udviklet under eksamensprojekten.Evaluering-ikon: WordPress, niveau 3 ud af 6

WordPress

WordPress er en velkendt content management system (CMS), der virker som en god og simpel framework for at lave hjemmesider uden at kode det hele selv fra bunden. Men der er også mange ting man skal lære i forvejen for at udnytte systemet bedst muligt. For eksempel, de almindelige funktioner, som en tema installation og anvendelse af forskellige plugins, kan man lære vha. WordPress tutorials. Men hvis man vil ændre style eller noget af indholdet på en hjemmesiden, lavet i WordPress, så skal man være i stand til at skrive css kode i en særlig redigeringsfelt. Der er også adskillige tricks & tips som vi er godt at lære fra nogen der allerede kender dem.

I dette semester havde vi et projekt, Leisure i Lyngby, hvor vi skulle lave en hjemmeside mha. Wordpress. Det var det. 4 projekt i samarbejde med Sports Management studerende og en virkelig kunde - Volunteer Center Lyngby-Taarbæk, der ville have at vi laver en hjemmeside om fritidsforeninger i Lyngby-Taarbæk kommune. Under projektets forløb lærte vi at bruge flere forskellige plugins, fx Body Press (BP) og Conditional Profile Fields for BP for at oprette et login system og aktivere profil søgning funktion på hjemmesiden. Vi har også anvendt Huge IT slider plugin for at lave en slider på siderne. Bl.a. lærte jeg at strukturere en hjemmeside og style den mha. CSS styling i redigeringsfeltet.

Hjemmesiden, som vi har lavet var desværre sparret af dem der har lavet en tema, som vi brugte til at lave den. I det næste semester lærer vi om hvordan man kan leve sin egen tema og undgå sådan et problem i fremtiden. I Links til højre demonstrerer jeg en præsentation om Leisure Lyngby projektet med screenshots fra hjemmesiden.


Virksomhed

Læring


Projekt ledelse

I dette semester lærte vi flere nye projektledelsesmetoder, fx. Agil udvikling og SCRUM. Agil udvikling handler om at levere værdi til kunden gennem iterativ udvikling, hvor man hurtigt kan levere en ny meieprototype, når der findes en fejl, eller kommer en ændringsønske fra en kunde. SCRUM er en metode inden for agil udvikling, hvor man trinvis udvikler en produkt ved hjælp af en eller flere tværfaglige teams på omkring 5-7 personer hver. Der er meningen at teammedlemmer skal mødes og notere deres forløb og fremskridt under regulære iterationer, kaldet Sprints, som typisk varer 2 uger eller 30 dage. Burndown charts hjælper med at evaluere hvor effektivt bruger teamet sin tid, samt ayt se hvor meget tid er der tilbage for at udføre resten af opgaven.

SCRUM er en god alternative til Vandfaldsmetode, da den giver en mulighed for at optimere produkten undervejs. Vores skoleprojekter varede for kort tid for at bruge denne metode rigtigt. Derfor øvede vi os kun på nogle del af metoden i dettee semester. Der er planlagt at vi kommer til at bruge SCRUM mere i det næste semester.Teamwork

I dette semester arbejdede jeg mest med én gruppe, så havde vi bedre mulighed for at tilpasse os hindanden i gruppen. Vi brugte det samme arbejdsteknikker vi havde lært under det 1. semester, fx. PBS og WBS modeller under planlægningstrin af projekter. Vi fordelte vores opgaver ifølge hindandens bedste kompetencer, som vi har identifeceret fra begyndelsen mha. Belbins test. Fx. har jeg anvendt min koordeneringsevner ved at koordinere fleste projektersforløb. Det svarer til min Belbins type som er Koordinator. Jeg tror jeg har lært at bedre udnytte gruppens potentiale og at arrangere gruppens arbejde mere effektivt.

Der var et projekt, den 4. tværfaglige projekt Leisure i Lyngby, hvor vi skulle samarbejde med multimedie studerende fra andre klasser, samt med Sports management studerende. Det var lidt mere udfordrende, da vi skulle arbejde på tværs af flere fag og bringe flere forskellige analyse oplysninger sammen. Vi holdte en række af koordineringsmøder for at opsamle og dele alle nødvendige oplysninger.

Under projektforløbet lærte jeg at anvende adskillige kommunikationsmetoder, fx. brugte vi sociale media som Facebook for hverdags kommunikation. Vi har også arrangerede små faglige gruppe møder for at løse mindre dele af opgaven. Fx, hodlte vi designer møder med 2-3 mennesker ad gangen, hvor vi arbejdede kun med visuelle elementer. Der var også andre 3 studerende som mødte for at anvende det planlæagte design mha. WordPress.


Kommunikation

Læring


Evaluerings-ikon: Præsentationsevne - niveau 4 ud af 6

Præsentationsevne

I dette semester var der to projekter, som vi lavede i samarbejde med virkelig organisationer: én projekt for National Museet forbundet med Service design opgave og en anden projekt for Volunteer Center Taarbæk-Lyngby, hvor vi skulle designe en online netværk-portal Leisure i Lyngby. Begge projekter skulle præsenteres i klassen og der var en konkurrence mellem grupperne om den bedste 3 varinater af designløsningen som skulle præsenteres til kunden senere. Min gruppe blev desværre ikke valgt til kunde præsentationer. Men vi fik god vurdering fra lærerne og lærte nogle nye metoder at præsentere på.

For eksampel i projekten med det National Museet lærte vi at præsentere i format af Ignite præsentation, som indebærer at man kan bruge kun 20 slides og præcis 5 minutter til det hele. Man skal bruge præcis 15 sekunder på hvert slide. Det er derfor vigtigt at bruge minimum oplysninger med maksimum udbytte på hver slide for at nå tidsmålet. Vores gruppe øvede meget i at præsentere før fremlæggelsen. Det var en god mulighed for at forbedre vores præsentationsevner, samt at lære at formulere os kortere og mest gennem visuelle redskaber, som opfattes hurtigere af seerne. det var også hjælpsom at se andre studerendes præsentationer og lære noget nyt fra dem

Til højre ligger der to præsentationer lavet for National Museet projekten og for Leisure i Lyngby projekten.Design documentation og rapportering

Hvorimod det 1. semester, hvor vi har mest lært at beskrive planlægnings og design processen, her i det 2. semester gik vi i gang med mere detaljeret business analyse, såsom målgruppe analyse, stakeholder analyse, SWOT og TOWS og meget mere.

Inden for målgruppe analyse lærte vi flere modeller, som hjælper med at definere potentiale brugeres profil. For eksampel, Maslow's Hierarchy of Needs, Minerva model og Gallups Kompas, der viser godt brugeres behov, livsstil og social status. Vi øvede også at udarbejde kunde profil vha. segmentering med geodemografiske og psykografiske kriterier, samt kundeadfærdstyper. Vi anvendte denne metode i forskellige projekter. For eksampel i projekten med National Museet, analyserede vi kundeprofiler, som hjålp med at finde på de rigtige designløsninger.

Desuden lærte vi mere om at skrive Design Manual, som en medfølgende dokument om anvendelse af design elementer omkring medieprodukten til en slutkunde.

Til højre kan der ses en præsentation med kunde profil analyse.